Secretaria


En aquest espai hi trobareu informació sobre les gestions que es poden realitzar des de secretaria.
                                       
TELÈFON:  972 49 24 05
FAX:  972 49 25 99
ADREÇA:  Països Catalans, s/n. Celrà 17460
CORREU ELECTRÒNIC: b7006708@xtec.cat
 
HORARI D'OFICINA:  
de dilluns a divendres de 9 a 14h
dimarts de 9 a 14h i de 15:30 a 17:30h (fins al 20 de juny)


INFORMACIONS CURS 2018-2019 (per a alumnes nous al centre)
PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 2018-2019  (del 14 al 24 de maig)


PREINSCRIPCIÓ ESO 2018-2019  (del 13 al 24 d'abril)
Podeu trobar tota la informació del Departament d'Ensenyament sobre la preinscripció aquí.

RECOMANACIÓ 
Per una millor distribució de l'afluència de gent i, així, escurçar els temps d'espera per fer la preinscripció us recomanem que us distribuïu de la següent manera a l'hora de fer els tràmits a la secretaria del centre: 
Divendres 13 i dijous 19: preinscripcions d’alumnes provinents de l’escola Les Falgueres
Dimecres 18 i divendres 20: preinscripcions d’alumnes provinents de l’escola l’Aulet
Dimarts 17 i dilluns 23: preinscripcions d’alumnes provinents de les escoles de Medinyà, Cervià i Sant Jordi
Dilluns 16 i dimarts 24: preinscripcions d’alumnes provinents de les escoles de Bordils i Flaçà


MATRÍCULA ESO 2018-2019 (només alumnat nou)

Calendari: del 21 al 27 de juny per 1r d'ESO, del 25 al 29 de juny per a 2n, 3r i 4t d'ESO. 
ALTRES TRÀMITS

CERTIFICATS
L'alumne/a ha de passar per secretaria personalment o pot demanar-los trucant al telèfon 972 49 24 05, s'han de sol·licitar amb una antelació mínima de 24 hores.

RECOLLIDA DE TÍTOLS
Heu d'adreçar-vos a les oficines. És imprescindible presentar el resguard del títol i el DNI.
El temps estimat des que es dóna el resguard fins que arriben els títols és de dos anys, aproximadament. 

BEQUES I AJUTS

- Ajuts per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu
Per a la tramitació de la sol·licitud, el/la sol.licitant ha d’accedir a la pàgina web: https://sede.educacion.gob.esapartat de “Trámites y Servicios”. Cal donar-se d’alta com a usuari/ària per poder fer el tràmit telemàtic. Una vegada el/la sol.licitant ha omplert la sol·licitud, l’ha d’imprimir en format “.pdf” per tal de signar tots els apartats. Després, l’ha d’entregar al centre escolar, adjuntant la  documentació necessària.  

Trobareu tota la informació a l'enllaç següent:

Recordeu:  Podeu accedir a tota la informació mitjançant el portal www.gencat.cat/ensenyament  anant a  Serveis i Tràmits: Ajuts i subvencions/ Beques.
Les línies de subvenció habituals demanades durant el mes de setembre:
•    Adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic.
•    Beques d’ensenyaments postobligatoris.
•    Ajuts per a sortides de centre (Fons social). Cal adreçar-se als ajuntaments.