dimarts, 21 de desembre de 2010

L'Institut celebra la Diada contra la Violència de Gènere

El dijous passat dia 25 de novembre, a la tarda, l'Institut va celebrar aquesta diada amb diverses activitats.  En el següent enllaç podreu veure una panoràmica de l'immens llaç que van formar els alumnes:
Una altra fou la lectura del manifest per part de l'alumna Marta Pijoan, que tot seguit us transcrivim:
"Estem tots reunits per una mateixa causa, per acabar amb una plaga que ens està envaint, en la qual ens sentim moltes vegades indefensos i impotents. I aquesta causa té un nom: violència en contra de les dones, noies i nenes.
I és que nosaltres no ens volem conformar amb una societat patriarcal i masclista. Perquè cada vegada són més les dones les que pateixen. No podem oblidar que els drets de la dona també són drets humans.
A la nostra societat una de cada tres dones ha patit maltractaments físics o psicològics per part d’un home. Al 2002, 131 dones van morir en mans d’aquests; al 2004, 105; en el que portem d’any 69.
No podem oblidar que l’Estat Espanyol es situa en un dels nivells més alts en quan a violència de gènere. I per això mateix hem de continuar lluitant.
Perquè a la resta del món també hi ha violacions, guerres, tortures, venda i tràfic d’òrgans, màfies de prostitutes. Perquè cada 15 minuts hi ha una violació.
No només insultar i picar és maltractar, valorar una dona només pel seu físic i pel seu sexe també és violència, desitjar-la com a objecte pornogràfic és violència i també ho és quan hi ha una desigualtat i una discriminació laboral, social, polític, cultural, etc.
Perquè la violència masclista és cosa de tots i totes, és hora que els homes afrontin amb valentia un doble canvi en el pla personal i també en el social. Han de demostrar que assumeixen com ja ho estan fent molts, que les relacions han d’estar formades pel respecte, l’autonomia i la llibertat. Perquè tenim el convenciment que la llibertat de les dones i els homes és d’una riquesa que obre un món nou. Un cop més ens haurem de fer sentir, haurem de cridar que tot el que atempta al dret a la vida, a la seguretat, a la dignitat, a la integritat física i psíquica de la vida és violència. Si us plau, llibertat."