dimarts, 25 d’octubre de 2011

COMENÇA EL PLA DE L'ESPORT DEL CURS 2011-2012

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA
PLA D’ESPORT A L’ESCOLA 2011/12

1r trimestre


Els monitors d'aquest curs