dimecres, 2 de novembre de 2011

ENGEGAT EL PROGRAMA EDUCAT 2.0

El programa EDUCAT 2.0, en el qual s'hi ha integrat el programa 1x1 ja iniciat l'any passat amb els alumnes de 1r i 2n, ha començat a caminar i ja s'ha estès a 3r d'ESO. Per tant, el programa es completarà l'any vinent quan s'hi incorpori el 4t d'ESO. Els alumnes s'han connectat a la xarxa 1x1, han entrat al seu correu de centre per comprovar si funcionava, han activat els llibres digitals dins la plataforma Weeras de l'editorial Teide i, alhora, han comprovat si hi tenien tots els llibres digitals. El programa EDUCAT 2.0 suposa també la instal·lació de pissarres digitals interactives (PDI) a totes les aules dels alumnes implicats en aquest projecte.