dilluns, 3 de desembre de 2012

Eleccions al Consell Escolar 2012 (vegeu pestanya corresponent)

VOTACIONS AL CONSELL ESCOLAR 
sector pares

dia:       15 de GENER de 2013
hora:    de 13:30 a 15:30   i   de 17:00 a 19:00

lloc:     despatx de direcció de l'Institut