dimecres, 16 de desembre de 2015

SOCIALS I ANGLÈS A PRIMER I A TERCER D'ESO

Els alumnes de 1r i 3r d'ESO realitzen aquest curs un seguit d'activitats en anglès dins l'àmbit de les ciències socials.

El projecte del departament de socials s'emmarca dins la metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning) o AICLE en català (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres).

L'objectiu és aprofundir en els continguts de la matèria incorporant la llengua estrangera de manera gradual.

Alumnes de 1r d'ESO realitzant un projecte de socials en anglès