dilluns, 17 de juliol de 2017

INFORMACIONS RELATIVES AL CURS 2017-2018

Aquest estiu les famílies rebreu una carta per correu ordinari amb les informacions relatives al curs 2017-2018. 
Adjuntem també al web el contingut d'aquesta carta.