dimarts, 12 de juliol de 2011

SEGUIMENT ALUMNAT DEL PROJECTE SINGULAR DES DEL CURS 2007-08 AL 2010-11

Moltes de les feines que fem no sabem com acaben ja que els alumnes marxen i no en fem un seguiment, però aquí hi ha un extracte de l'informe del seguiment del Projecte Singular de NÚRIA PACHECO BARDERA (Coordinadora Projecte Singular ) que dóna bones noves.


"En relació a l’alumnat del Projecte Singular al llarg dels anys, la mitjana ha estat de 9 alumnes per curs. Cal destacar que els 2 primers cursos hi va haver més afluència d’alumnat que els 2 últims. Tanmateix, el 25% de l’alumnat ha estat femení. El primer curs no hi va haver cap noia i a poc a poc, s’han anat incorporant. És important que hi hagi la presència de nois i noies per establir un grup d’empresa mixta. Alhora, dóna varietat d’empreses on cada un del grup pot aprendre d’altres tipologies de sectors professionals. Aquest fet no significa que hi hagi  unes empreses emmarcades per a noies i altres per a nois, simplement que hi ha més varietat per poder escollir ja que la demanda és més diversa. 
Per altra banda, el 92% de l’alumnat que ha format part del Projecte Singular ha estat matriculat a 3r i 4t d’ESO .Destaquem que la totalitat de l’alumnat matriculat a 4t d’ESO surt amb el GES, la meitat d’aquest alumnat ha anat a ferun CFGM, aspecte que es valora molt positivament perquè han continuat els estudis.
En un inici del projecte, no em pensava que hi hauria aquest percentatge d’alumnat continuant els estudis i a més, estan tant motivats per allò que fan.
Pel que fa a l’alumnat matriculat a 3r i 2n d’ESO, les informacions no són tant positives, ja que casi la meitat d’aquest no promociona el curs o abandona el centre educatiu. Hi ha poca motivació i ganes de continuar, tot i poder passar per un projecte d’aquestes característiques, perquè porten un historial complicat i amb pocs avenços.
Després, els que han trobat una línia a seguir, com el món laboral, UEC o PQPI, podem dir que han començat una via amb resultats més satisfactoris.
Per acabar, comentar que la valoració general de les informacions obtingudes ha estat molt positiva, i més quan el propi alumne/a t’ho explicava. Tinc la sensació que la majoria d’aquests estan trobant el seu camí per continuar estudiant i/o treballant, fets que ajuden al benestar personal i social."