divendres, 20 de setembre de 2013

AJUTS A LES FAMÍLIES: SOL•LICITUD DE MATERIAL ESCOLAR


Amb la finalitat de contribuir a l’ajuda necessària perquè l’alumnat de famílies amb més dificultats econòmiques pugui comptar amb el material escolar adient per al curs, l’Institut de Celrà disposa d’una partida extraordinària habilitada pel Departament d’Ensenyament.
El material escolar objecte d’aquest ajut pot ser:
  • En préstec: llibres de text en paper i/o digitals i material divers (calculadora, compàs, material informàtic...)
  • En propietat: material escolar fungible (quaderns d’activitats, llibretes, làmines...) 
Trobareu l’imprès de la sol·licitud a la mateixa secretaria del centre o bé aquí.
El termini d’entrega de les sol·licituds a la secretaria del centre finalitza el 15 d’octubre de 2013. 
En la valoració de les sol·licituds intervindran els tècnics de Serveis Socials dels municipis corresponents.