divendres, 13 de setembre de 2013

BEQUES PER A ESTUDIS POSTOBLIGATORIS 2013-2014


Us informem que en el BOE núm.198, de 19 d’agost de 2013, s’ha publicat la Resolució de 13 d’agost de 2013, de convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2013-2014, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

Pel que fa a la tramitació, els passos a seguir són el següents:

·        La sol.licitud es complimentarà mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de https://sede.educacion.gob.es a l’apartat corresponent a “Tramites y  Servicios” o a través de la pàgina: www.mecd.gob.es

·        No s’ha d’aportar documentació, ja que les unitats encarregades de la tramitació consultaran i obtindran de l’administració corresponent, totes les dades necessàries per verificar que reuneix els requisits generals, acadèmics i econòmics requerits. Només en determinats supòsits molt específics s’haurà d’aportar la documentació concreta que se li especificarà en el formulari.

·        En qualsevol moment, la unitat encarregada de la tramitació de les beques podrà requerir la presentació de documentació justificativa relacionada amb la sol.licitud de beca.

·   El termini per presentar la sol.licitud telemàtica finalitza el 30 de setembre de 2013 (inclós).

 En cas de dubte podeu accedir a l’adreça següent:http://educacion.gob.es/consultas-informacion/