divendres, 28 de novembre de 2014

RESULTATS DE LES ELECCIONS DEL CONSELL ESCOLAR

Aquests són els resultats de les votacions al consell escolar:

Alumnat:
  • Tomàs Banyeres Bosch
  • Júlia Fernández i Roig
  • Mar Pou Brugué

Professorat:
  •  Eugènia Cros Olivet
  •  Rosa Galí Brugada
  •  Neus Masergas Caballeria

Pares/Mares:
  •  Joaquim Paredes i Baulida

Personal d'administració i serveis (PAS) i personal d’atenció educativa (PAE):
  •  Montserrat  Bosch i Palau
Equip de redacció de 3r