dimecres, 7 de desembre de 2016

LA LOCALITZACIÓ DELS DEA (DESFIBRIL·LADORS EXTERNS AUTOMÀTICS) ALS NOSTRES POBLES


Els alumnes de primer d'ESO han finalitzat la unitat didàctica BUSCA'T LA VIDA, amb la qual han treballat continguts d'orientació i Suport Vital Bàsic. 

Han acabat les sessions amb la confecció d'un pòster sobre la localització dels DEA (Desfibril.ladors Externs Automàtics) als municipis d'on provenen els nostres alumnes.