dimecres, 6 de novembre de 2013

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL DE L'AMPA DE L'INSTITUT DE CELRÀ
Associació de Mares i Pares d´Alumnes INS de Celrà

 
ASSEMBLEA GENERAL DE L'AMPA 
DE L'INSTITUT DE CELRÀ

DILLUNS, 18  NOVEMBRE  DE 2013      20:00h


 ORDRE DEL DIA

1.  Presentació dels membres de l´Ampa

2.  Estat de comptes

3.  Resum de les activitats

4.  Precs i preguntes